14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

klasa Menadżersko-ekonomiczna

Liceum ogólnokształcące

klasa Menadżersko-ekonomiczna

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 500zł

Czesne: 400 zł/mc

Klasa: Matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, matematyka

Okres nauki: 4 lata

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do klasy menadżersko-ekonomicznej trwają

Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej

klasa Menadżersko-ekonomiczna

Klasa menadżersko-ekonomiczna w Łodzi to sposób na zdobycie kompetencji w zarządzaniu i ekonomii, którą można zdobyć w swojej karierze zawodowej.

Osoby z tą specjalnością łączą wiedzę z zakresu biznesu i ekonomii, co pozwala im na bardziej świadome i przemyślane decyzje w prowadzeniu biznesu. Mają oni szerokie zrozumienie rynku i rynków finansowych, co umożliwia im analizowanie trendów i prognozowanie wpływu na biznes. Ważne kompetencje to też zarządzanie zasobami ludzkimi i umiejętność negocjowania. Menadżerowie powinni też rozumieć etykę biznesu i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw.

Pełnią oni często ważne role, takie jak dyrektor finansowy, kierownik działu marketingu czy dyrektor ds. zasobów ludzkich. Ta specjalność jest ceniona przez pracodawców, ponieważ wskazuje na umiejętność podejmowania decyzji i prognozowania. Jest też przydatna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że menadżersko-ekonomiczna specjalność jest ciągle rozwijająca się, dlatego warto stale uzupełniać swoją wiedzę.

Jeżeli jednak okazało by się, że wybrana klasa nie jest dla Ciebie w swojej ofercie posiadamy również inne klasy m.in lekarską czy medialną. Istnieje jednak możliwość, iż żadna z klas licealnych nie bedzie odpowiednia. Tutaj zachęcamy do zapoznania się z ofertą aleTechnikum.


Klasa matematyczno-geograficzna w Łodzi

Klasa matematyczno-geograficzna w Łodzi, dostępna w liceum „aleLiceum”, to doskonała propozycja dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematyką. W ramach tej klasy uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, geografii, geologii, hydrologii czy meteorologii.

Program nauczania obejmuje tematy takie jak matematyka analityczna, rachunek różniczkowy i całkowy, geografia społeczno-ekonomiczna czy meteorologia dynamiczna. Uczniowie uczą się także analizy statystycznej i przetwarzania danych geograficznych. Dzięki temu mają możliwość rozwijania umiejętności matematycznych oraz poznania zasad funkcjonowania świata przyrody.

Klasa matematyczno-geograficzna w aleLiceum umożliwia także udział w ciekawych projektach, ponieważ jesteśmy aktywnym liceum, które nie stoi w miejscu. Nasi uczniowie mogą brać udział w wyjazdach na wycieczki geograficzne, zajęciach terenowych czy eksperymentach z zakresu nauk przyrodniczych. W ten sposób mają możliwość zobaczenia na własne oczy teorię, którą poznają na lekcjach.

W aleLiceum w Łodzi, klasa matematyczno-geograficzna to również świetne przygotowanie do przyszłych studiów z dziedziny nauk przyrodniczych czy matematycznych. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, co przydaje się w przyszłej pracy lub na studiach. Dodatkowo, zajęcia związane z analizą danych geograficznych czy programowaniem matematycznym umożliwiają rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Słowami podsumowania warto wybrać aleLiceum w Łodzi, ponieważ to placówka z doświadczoną kadrą nauczycielską, która stawia na jakość nauczania oraz rozwój uczniów. Szkoła oferuje bogaty program nauczania, w tym klasę matematyczno-geograficzną, która umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk przyrodniczych i matematyki. Dodatkowo, aleLiceum zapewnia dostęp do nowoczesnych niedawno wyremontowanych narzędzi edukacyjnych, w tym sal komputerowych i laboratoriów naukowych, co sprzyja kształtowaniu umiejętności praktycznych i poszerzaniu horyzontów naukowych uczniów.

Wybierz coś dla siebie

Dedykowane fakultety

Podstawy zarządzania

Zarządzanie to dziedzina, która dotyczy organizowania i kierowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w celu osiągnięcia określonych celów. Podstawy zarządzania obejmują zrozumienie procesów decyzyjnych, planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania. W zarządzaniu ważne jest również rozumienie relacji między pracownikami, aby efektywnie współpracować i realizować cele. Wiedza na temat zarządzania jest niezbędna dla kierowników i liderów, ponieważ pozwala im na skuteczne zarządzanie zespołem i zapewnienie efektywnego funkcjonowania organizacji. Znajomość podstaw zarządzania jest też korzystna dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Podstawy ekonomii

Zarządzanie to dziedzina, która dotyczy organizowania i kierowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w celu osiągnięcia określonych celów. Podstawy zarządzania obejmują zrozumienie procesów decyzyjnych, planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania. W zarządzaniu ważne jest również rozumienie relacji między pracownikami, aby efektywnie współpracować i realizować cele. Wiedza na temat zarządzania jest niezbędna dla kierowników i liderów, ponieważ pozwala im na skuteczne zarządzanie zespołem i zapewnienie efektywnego funkcjonowania organizacji. Znajomość podstaw tej specjalności są też korzystne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Co więcej

Wszystkie fakultety

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do aleLiceum

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.