14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

klasa Psychologiczno-pedagogiczna

Liceum ogólnokształcące

klasa Psychologiczno-pedagogiczna

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 0zł

Czesne: 0 zł/mc

Klasa: Biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

Okres nauki: 4 lata

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do klasy psychologiczno-pedagogicznej trwają

Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej

klasa Psychologiczno-pedagogiczna

Specjalność psychologiczno-pedagogiczna pomaga w rozwiązywanie problemów emocjonalnych, behawioralnych i intelektualnych u dzieci i młodzieży. Absolwenci tej specjalności pracują jako psycholodzy i pedagodzy w szkołach, ośrodkach terapeutycznych i innych instytucjach, gdzie pomagają dzieciom i młodzieży. Specjalność ta zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz wspierania rozwoju dzieci. Absolwenci powinni być empatyczni, kreatywni i wytrwali w swoim działaniu, a także mieć dobre zrozumienie ludzkiego umysłu i zdolność do jego interpretacji. Są oni zobowiązani do zachowywania tajemnicy zawodowej i respektowania praw pacjentów. Ważne jest, aby ciągle się dokształcać i uzupełniać swoją wiedzę. Specjalność psychologiczno-pedagogiczna jest często wybierana przez osoby, które chcą pomagać innym. Podsumowując, jest to ważna i potrzebna specjalność, która pozwala pomagać ludziom w potrzebie.

Wybierz coś dla siebie

Dedykowane fakultety

Podstawy psychologii

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkiego zachowania, myśli i emocji. Obejmuje ona wiele różnych dziedzin, takich jak neuropsychologia, psychologia społeczna i kliniczna, a także zagadnienia związane z rozwojem, osobowością i uczeniem się. Psycholodzy pracują nad zrozumieniem tego, co kieruje ludzkim zachowaniem i jakie czynniki wpływają na nasze myśli i emocje. Ich badania i wyniki są niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, edukacja i biznes, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i społeczeństwa. Psychologowie często używają różnych metod badawczych, takich jak eksperymenty i wywiady, aby zrozumieć ludzką psychikę i zachowanie.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to proces wymiany informacji, myśli i emocji pomiędzy dwoma lub więcej osobami. Może być ona werbalna, czyli używająca słów, lub niewerbalna, czyli wyrażająca się przez gesty, mimikę i postawę ciała. Efektywna komunikacja interpersonalna wymaga zrozumienia i słuchania potrzeb i perspektyw drugiej osoby, jak również otwartości i szczerości w wyrażaniu swoich własnych myśli i emocji. Bariery w komunikacji interpersonalnej mogą pojawiać się w wyniku niezrozumienia, braku uwagi, filtrów kulturowych i emocjonalnych. Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej jest kluczowa dla dobrych relacji i rozwiązywania konfliktów.

Co więcej

Wszystkie fakultety

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do aleLiceum

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.