14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Misja Szkoły

NABÓR NA ROK SZKOLNY 24/25 JUŻ TRWA

Nasze klasy

zarezerwuj miejsce w klasie

Szanowny Kandydacie, Rodzicu

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy powstało jako niepubliczne liceum. Organem prowadzącym i gwarantem poziomu nauczania jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, która powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie, kształcąca wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu, takimi jak: pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia w ramach studiów I i II stopnia. Poza tym, prowadząca studia podyplomowe związane merytorycznie z jej kierunkami w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu i Łodzi. 

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, postawiliśmy na kształcenie ogólne, z klasami profilowanymi. Po szczegółowej analizie rozwoju i zmian w rynku pracy, utworzyliśmy profile: Kosmetyka lub Masaż, Lekarski, Dietetyka i Żywienie oraz Ogólny. Są to te gałęzie rynku usług, które rozwijają się w błyskawicznym tempie, pozwalając odnaleźć się młodym osobom na rynku  pracy zaraz po wejściu w dorosłe życie. W ramach patronatu Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, nasi absolwenci otrzymują pisemną gwarancję przyjęcia na studia, lub do szkół policealnych SKK – lidera w kształceniu ponad gimnazjalnym w Polsce. Uważamy, że nasza misja w kształceniu młodzieży nie może zakończyć się tylko na szkole średniej, która jest dopiero początkiem dojrzałej edukacji.
Co istotne, nasi uczniowie otrzymują dostęp do szerokiej bazy kursów zawodowych SKK, realizowanych w Bydgoszczy, a dostępnych już od 16. roku życia za zgodą opiekuna. 

Zapraszam serdecznie wszystkich rodziców, którym zależy na perspektywicznym wykształceniu swoich podopiecznych oraz wprowadzenia ich do stabilnej oraz szybko rozwijającej się branży medycznej, promedycznej, prozdrowotnej i nauk o zdrowiu.

napisz do nas

Formularz kontaktowy

Wniosek o przyjęcie do aleLiceum

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.