14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

klasa Medialna

Liceum ogólnokształcące

klasa Medialna

Zapisz się już dzisiaj

Wpisowe: 0zł

Czesne: 0 zł/mc

Klasa: Humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia

Okres nauki: 4 lata

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do klasy medialnej trwają

Odtwórz wideo

Dowiedz się więcej

klasa Medialna

Klasa medialna w Łodzi to oferta dla uczniów, którzy interesują się mediami oraz chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediów i komunikacji. Jest to klasa przewodnia, która oferuje szeroki zakres nauczania z dziedziny mediów, w tym np. produkcję filmową, fotografię, projektowanie graficzne, dziennikarstwo i social media.

Uczniowie klasy medialnej w aleLiceum mają dostęp do najnowszych technologii i sprzętu multimedialnego, co pozwala na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie mediów i komunikacji. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, którzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu mediów i są pasjonatami swojej pracy.

Specjalność medialna to kierunek kształcenia związany z mediami i branżą kreatywną. Obejmuje ona zarówno teorię, jak i praktykę w dziedzinach takich jak fotografia, film, grafika, animacja, reklama, produkcja audio-wizualna i inne. Absolwenci specjalności medialnej posiadają umiejętności tworzenia treści w różnych formach, wykorzystywania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, a także posiadają wiedzę na temat rynku mediów i branży reklamowej. Specjalność ta jest dostosowana do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku, dlatego absolwenci są dobrze przygotowani do zawodów związanych z mediami. W trakcie kształcenia, uczniowie uczestniczą w projektach praktycznych i warsztatach, co pozwala im na rozwijanie swoich umiejętności i nabycie doświadczenia.

Jeżeli jednak okazało by się, że wybrana klasa nie jest dla Ciebie w swojej ofercie posiadamy również inne klasy m.in lekarską czy medialną. Istnieje jednak możliwość, iż żadna z klas licealnych nie bedzie odpowiednia. Tutaj zachęcamy do zapoznania się z ofertą aleTechnikum.

Klasa humanistyczna w Łodzi

Klasa humanistyczna w liceum to jedna z najbardziej rozwijających kierunków dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. W ramach programu nauczania kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia, krytycznej oceny oraz wrażliwości społecznej.

W klasie humanistycznej uczniowie mają możliwość zgłębiania wiedzy z takich dziedzin jak filozofia, historia, literatura, psychologia czy socjologia. Dzięki temu, rozwijają swoją wyobraźnię, wiedzę o świecie, a także zdolność do porozumiewania się z innymi ludźmi. Opanowują umiejętność wyrażania swojego zdania i argumentowania swoich racji, co jest bardzo ważne w życiu codziennym, jak również w karierze zawodowej.

Nauczyciele kierunku humanistycznego to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy zawsze są gotowi pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności. W klasie humanistycznej uczniowie mają również okazję do udziału w różnych projektach badawczych, konkursach naukowych oraz wycieczkach edukacyjnych, które pozwalają im na zdobycie praktycznych umiejętności i rozwoju ich pasji.

Dla uczniów, którzy chcą rozwinąć swoje zainteresowania humanistyczne, klasa humanistyczna w liceum jest doskonałym wyborem. Klasa ta zapewnia uczniom wiedzę i umiejętności, które są nie tylko cenne w życiu prywatnym, ale również otwierają drogę do wielu ciekawych i prestiżowych zawodów, takich jak dziennikarstwo, psychologia, socjologia, filozofia, czy literaturoznawstwo.

Wybierz coś dla siebie

Dedykowane fakultety

Klasa patronacka – Dział Marketingu

Klasa patronowana przez dział marketingu skupia się na nauce marketingu i jego praktycznym zastosowaniu. Uczniowie uczą się jak prowadzić kampanie reklamowe, jak komunikować się z klientami i jak zbudować silną markę. Ćwiczą także umiejętności takie jak analiza rynku i segmentacja rynku. Oprócz tego, poznają najnowsze trendy i narzędzia w branży marketingu. Wszystko to jest przydatne do zdobycia pracy w dziale marketingu lub do rozpoczęcia własnej działalności w tej branży.

Co więcej

Wszystkie fakultety

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do aleLiceum

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.